FREMTIDENS TRÅDLØSE VELFÆRDSLØSNING

briklysDer bliver flere og flere ældre i Danmark og resten af verden. Antallet af demente og borgere med andre psykiske lidelser stiger.

Det betyder et øget behov for ressourcer til pleje og omsorg.

CAREZONE giver en stor tidsbesparelse ved at automatise en række støttefunktioner. Det giver også en øget tryghed og højere oplevet livskvalitet for den ældre og de pårørende.

Alt sammen ting som er med til, at man kan fortsætte et aktivt liv i alderdommen på betryggende vis. Plejepersonalet sparer tid i dagligdagen, da det reducerer behovet for at lede efter beboerne samt sikre, at de kan tilse ældre, som er faldet, hurtigere.

 

Driftbesparelse for et typisk plejehjem pr. beboer: 15.000 DKK/år

 

White model in angle LED off


CAREZONE giver en lang række fordele og besparelser for personalet og beboerne:

 • Flere støttefunktioner er samlet i en integreret løsning. Det giver et mindre uddannelsesbehov af personalet og lavere supportudgifter
 • Gør beboere mere selvhjulpne og reducerer behovet for at ledsage beboerne
 • Personalet skal bruge mindre tid på at lede efter mobilt hjælpeudstyr
 • Personalet kan yde hurtigere hjælp, hvis en beboer falder
 • Besked om at en beboer er ved udgang/udenomsareal, eksempevis aften og nat
 • Besked om at en beboer er inde hos anden beboer, hvor dette er uhensigtsmæssigt
 • Tryghedskald for beboere og personale giver hurtigere og mere målrettet hjælp
 • Mindre behov for tilsyn om natten og minsker risikoen for at vække beboeren
 • Frigiver tid til pleje flere beboere med samme personale (+10%)
 • Lave installations- og driftomkostninger og kort tilbagebetalingstid (< 2 år)

 

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information eller en snak om, hvordan CAREZONE kan hjælpe jer i hverdagen.
Kontakt Morten Kjær på telefon 26 77 20 03 eller email Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Vi giver også gerne en demonstration af CAREZONE og de mange støttefunktioner.

CareZone velfærdsløsning

Der bliver flere og flere ældre i Danmark og i resten af verden.
Antallet af demente og borgere med andre psykiske lidelser stiger. Det betyder øgede ressourcer til pleje og omsorg.
Demente går ind til andre beboere på plejehjemmet eller forlader plejehjemsområdet uden at kunne finde tilbage igen.
Plejepersonalet bruger derfor unødig meget tid på at lede efter beboerne. Konsekvensen er at flere ældre hvert år omkommer, da de ikke bliver fundet i tide. Det er en ulykkelig situation for den demente, de pårørende og en unødig belastning for plejepersonalet.
Andre ældre er plaget af hyppige fald, som er den hyppigste ulykkesårsag blandt ældre. I aldersgruppen over 65 er følgevirkninger og -skader i forbindelse med fald den femte hyppigste dødsårsag.
CareZone bidrager til en løsning på disse store udfordringer. Løsningen er unik ved sin enkelthed og skalerbare funktionalitet. Der er i løsningen fokuseret på nem daglig brug for ældre og plejepersonale.

 

Fordelene ved CareZoneTM:beboercarezone

CareZone er en integreret løsning med en nem og intuitiv betjening. Det kan være med til at højne sikkerheden og give øget tryghed i hverdagen, ikke blot for den ældre, men også tryghed hos de pårørende.
Det unikke ved CareZone er, at den giver den ældre fuld frihed til at bevæge sig frit omkring i og omkring plejehjemmet og den ældre føler sig dermed ikke begrænset i dagligdagen. Et eventuelt fald vil blive opfanget med det samme og er ikke afhængig af, hvor den ældre befinder sig eller af om vedkommende er ved bevidsthed. Herved reduceres risikoen for inaktivitet hos den ældre, da frygten for at falde eller "blive væk"mindskes "Jeg kan få hjælp, hvis det sker".
CareZone hjælper plejepersonalet med at handle i tide, hvis den ældre forlader plejehjemsområdet og frigøre hermed ressourcer til andre gøremål. En urtigere indsats reducerer også omfanget og varigheden af plejebehovet ved et tilstødende sygdomsforløb efter en eventuel hospitalsindlæggelse.
CareZone giver en tidsbesparelse ved automatisering af en række støttefunktioner. Det giver også øget tryghed for den ældre og plejepersonalet og det gør, at man kan fortsætte et aktivt liv i alderdommen på betryggende vis.

 

Moduler:

briklys

CareZone består af en række moduler, som dækker forskellige funktioner, som kan bruges enkeltvis eller sammen

 

 • Adgangsstyring til døre: 

Sikre nem og håndfri adgang for borgerne til egen aflåste bolig. Personalet har adgang til depoter og andre aflåste rum uden at skulle bære fysiske nøgler 

 • Demenssikring:

Personalet modtager besked om at en borger er på et uhensigtmæssigt sted i et valgfrit tidsrum. Eksempelvis, borgeren forlader hovedindgangen om natten. Det kan kombineres med en diskret sikring af udenoms arealer. 

 • Tryghedskald: 

Beboere og personale kan nemt kalde efter hjælp ved et tryk på armbåndet.  

 • Positionsanvisning: 

Personalet kan lokalisere borgere eller hjælpeudstyr på plejehjemsområdet. Eksempelvis, hvor står løftekranen?  

 • Faldregistrering : 

Falder en borger sendes automatisk en besked om hændelsen, så borgeren ligger kortest mulig tid. Herved reduceres komplikationer, eksempelvis dehydrering og hypotermi etc. og færre sygedage.

 

Virkemåde:

CareZone består af en række læsere opsat ved døre og på fællesarealer. Systemet registrerer bevægelse af de personlige brikker, som bæres om håndleddet eller anbringes i den dementes tøj eller sko.
Systemet kan også med fordel bruges af andre ikke demente beboere på plejehjemmet samt personalet.
Brikken sender automatisk løbende besked om de ældres lokation til systemet. Ligeledes sendes automatisk en alarmbesked (SMS/email) til plejepersonalet med alarmtype, navn og position, hvis en hændelse opstår.

 

 

Adgangsstyring til døre

briklys

Sikre nem og håndfri adgang for borgerne til egen bolig og fællesarealer. Personalet har adgang til depoter og andre aflåste rum uden at skulle bære fysiske nøgler.

Et sikkert, let og elegant adgangskontrolsystem med Bluetooth armbånd for sikring af adgang til private boliger. Med denne løsning har vi specielt tænkt på personer, der har svært ved at håndtere fysiske nøgler. Løsningen kan naturligvis også bruges af andre gangbesværede eller handicappede.

Adgang til private boliger:

 • Personen kan selv åbne døre på afstand uden at skulle tænke på nøgler
 • Systemet sikrer at kun autoriserede personer får adgang til bolig og fællesområder, der giver tryghed for både den enkelte og familien
 • Der er ingen nøgler, der skal udleveres og returneres
 • Der installeres en Bluetooth sender/modtager ved døren.

Virkemåde:

 • Den registrerer om en eller flere godkendte brugere med mobiltelefon eller Bluetooth adgangsbrik er til stede.

White model in angle LED off

 • Døren åbnes automatisk på afstand
 • Adgang registreres i log

Fordele:

 • Større bevægelsesfrihed for den enkelte
 • Mindre behov for hjælp i det daglige
 • Kan klare flere ting uden ledsager
 • Øget tryghed - kun autoriseret adgang er muligt
 • Nem og enkel betjening, specielt med vores armbånd med bluetooth
 • Ingen nøgle administration - kun mobiltelefon eller armbånd
 • Flere brugere kan registreres til samme dør
 • Mulighed for tidsstyret adgang og styring af dørautomatik
 • Enkel og hurtig installation

Demenssikring

demensprincipPersonalet modtager besked om at en borger er på et uhensigtmæssigt sted i et valgfrit tidsrum. Eksempelvis, borgeren forlader hovedindgangen om natten. Det kan kombineres med en diskret sikring af udenomsarealer.
Princippet i systemet er at armbåndet som beboeren benytter til af åbne døren til sin private bolig, samtidig kan detekteres af systemets antenner placeret rundt om bygningen.

Én antenne kan dække et område på ca 100 x 100 meter afhængig af lokale forhold. Installationen er derfor særdeles simple og giver mulighed for at opdele udenomsarealerne i forskellige zoner, afhængig af hvor kritiske de er i forhold til den enkelte beboer.

Systemets tryghedsalarm fungerer samtidig i alle zoner med dækning af antennerne.
Opsætningen er særdeles fleksibel, med mulighed for at indstille funktionerne specifikt efter den enkelte borger. Dette i forhold til hvilke zoner der og specifikke tidsrum der er kritiske for den enkelte borger.

Advisering af personalet kan ske via SMS, mail eller fx som "pop-up" besked på en info skærm. 

Modulet er udviklet gennem et tæt samarbejde med Plejehjemmet Solgaven i Mariagerfjord Kommune. Hvor modulet var i test gennem 6 måneder. LabX ved UCN har samtidig bidraget gennem hele projektet.

Læs mere om projektet her:

Link til endelig rapport her:

Citater fra medarbejdere fra den endelige rapport:

"Det, at det giver et øjeblikkeligt signal, når borgerne går ud herfra adskiller demenshegnet fra den teknologi, vi har benyttet os af hidtil 

Demenshegnet, det er med til at forenkle det - ellers ville man typisk have haft en GPS på."

 

"Vi får et signal når dem, vi kan være bekymrede for går ud alene, det er fint. Så ved vi, de er gået, så kan vi have  opmærksomhed på om, de nu lige går runden og kommer ind igen.

Det giver både tryghed, fordi så behøver vi ikke at gå og bekymre os om, om de er der. Vi skal jo ikke nødvendigvis bruge så meget tid på at følge en borger igennem nogle døre, når de selv kan gå igennem.

Det er også en glæde, at kunne give folk den frihed tilbage, så de er selvhjulpne."

 

CareZone Nyhedsbrev

Ønsker du mere info om vores produkter, så tilmeld dig vores nyhedsbrev:

CareZone Funktioner

CareZone Infrastruktur