Automatisk detektering af fald

Falddetektering

faldblaaI Danmark registreres der ca. 45.000 faldulykker om året blandt ældre over 65 år.

Heraf bliver ca. 13.000 indlagt pga. komplikationer og ca. 1350 dør årligt som følge af et fald. I 2040 forventes det at antallet af fald blandt ældre over 65 år vil være vokset til ca. 24.000.

Faldulykker er den hyppigste ulykkesårsag blandt ældre. I aldersgruppen over 65 er følgevirkninger/-skader i forbindelse med fald den femte hyppigste dødsårsag.

 

Virkemåde:

Den ældre bærer en lille brik om håndleddet.

CareZone - falddetektion observerer trådløst den ældres færden alle rum i egen bolig og fællesarealer og giver automatisk en alarm, hvis den ældre falder.

CareZone hjælper hjemmeplejen eller personlaet med at handle i tide, hvis den ældre er faldet. Det kan frigøre ressourcer til andre gøremål, da tid til at tilse de ældre kan reduceres. En hurtig indsats vil også reducere omfangen og varigheden af plejebehovet ved et tilstødende sygdomsforløb efter en eventuel hospitalsindlæggelse.

 

Teknologi:

CareZone brikken anvender Bluetooth Low Energi teknologi for en sikker dataforbindelse og lang batterilevetid.

haand

Fordele:

Bevægelse er vigtig for alle aldersgrupper - også for ældre i eget hjem. Det er den ene faktor, som betyder mest for den ældres velbefindende, almen sundhed og oplevet livskvalitet.

Ældre som har haft en fald ulykke kan opleve en stor frygt for at falde igen, som hæmmer den enkeltes bevægelsesfrihed og det kan føre til uønsket isolation.

CareZone giver den ekstra tryghed for den ældre og de pårørende i dagligdagen, som gør at man kan fortsætte et aktivt liv i alderdommen.

CareZone Nyhedsbrev

Ønsker du mere info om vores produkter, så tilmeld dig vores nyhedsbrev:

CareZone Funktioner

CareZone Infrastruktur