Faldregistrering

CareZone velfærdsløsning

Der bliver flere og flere ældre i Danmark og i resten af verden.
Antallet af demente og borgere med andre psykiske lidelser stiger. Det betyder øgede ressourcer til pleje og omsorg.
Demente går ind til andre beboere på plejehjemmet eller forlader plejehjemsområdet uden at kunne finde tilbage igen.
Plejepersonalet bruger derfor unødig meget tid på at lede efter beboerne. Konsekvensen er at flere ældre hvert år omkommer, da de ikke bliver fundet i tide. Det er en ulykkelig situation for den demente, de pårørende og en unødig belastning for plejepersonalet.
Andre ældre er plaget af hyppige fald, som er den hyppigste ulykkesårsag blandt ældre. I aldersgruppen over 65 er følgevirkninger og -skader i forbindelse med fald den femte hyppigste dødsårsag.
CareZone bidrager til en løsning på disse store udfordringer. Løsningen er unik ved sin enkelthed og skalerbare funktionalitet. Der er i løsningen fokuseret på nem daglig brug for ældre og plejepersonale.

 

Fordelene ved CareZoneTM:beboercarezone

CareZone er en integreret løsning med en nem og intuitiv betjening. Det kan være med til at højne sikkerheden og give øget tryghed i hverdagen, ikke blot for den ældre, men også tryghed hos de pårørende.
Det unikke ved CareZone er, at den giver den ældre fuld frihed til at bevæge sig frit omkring i og omkring plejehjemmet og den ældre føler sig dermed ikke begrænset i dagligdagen. Et eventuelt fald vil blive opfanget med det samme og er ikke afhængig af, hvor den ældre befinder sig eller af om vedkommende er ved bevidsthed. Herved reduceres risikoen for inaktivitet hos den ældre, da frygten for at falde eller "blive væk"mindskes "Jeg kan få hjælp, hvis det sker".
CareZone hjælper plejepersonalet med at handle i tide, hvis den ældre forlader plejehjemsområdet og frigøre hermed ressourcer til andre gøremål. En urtigere indsats reducerer også omfanget og varigheden af plejebehovet ved et tilstødende sygdomsforløb efter en eventuel hospitalsindlæggelse.
CareZone giver en tidsbesparelse ved automatisering af en række støttefunktioner. Det giver også øget tryghed for den ældre og plejepersonalet og det gør, at man kan fortsætte et aktivt liv i alderdommen på betryggende vis.

 

Moduler:

briklys

CareZone består af en række moduler, som dækker forskellige funktioner, som kan bruges enkeltvis eller sammen

 

  • Adgangsstyring til døre: 

Sikre nem og håndfri adgang for borgerne til egen aflåste bolig. Personalet har adgang til depoter og andre aflåste rum uden at skulle bære fysiske nøgler 

  • Demenssikring:

Personalet modtager besked om at en borger er på et uhensigtmæssigt sted i et valgfrit tidsrum. Eksempelvis, borgeren forlader hovedindgangen om natten. Det kan kombineres med en diskret sikring af udenoms arealer. 

  • Tryghedskald: 

Beboere og personale kan nemt kalde efter hjælp ved et tryk på armbåndet.  

  • Positionsanvisning: 

Personalet kan lokalisere borgere eller hjælpeudstyr på plejehjemsområdet. Eksempelvis, hvor står løftekranen?  

  • Faldregistrering : 

Falder en borger sendes automatisk en besked om hændelsen, så borgeren ligger kortest mulig tid. Herved reduceres komplikationer, eksempelvis dehydrering og hypotermi etc. og færre sygedage.

 

Virkemåde:

CareZone består af en række læsere opsat ved døre og på fællesarealer. Systemet registrerer bevægelse af de personlige brikker, som bæres om håndleddet eller anbringes i den dementes tøj eller sko.
Systemet kan også med fordel bruges af andre ikke demente beboere på plejehjemmet samt personalet.
Brikken sender automatisk løbende besked om de ældres lokation til systemet. Ligeledes sendes automatisk en alarmbesked (SMS/email) til plejepersonalet med alarmtype, navn og position, hvis en hændelse opstår.

 

 

CareZone Nyhedsbrev

Ønsker du mere info om vores produkter, så tilmeld dig vores nyhedsbrev:

CareZone Funktioner

CareZone Infrastruktur