Tryghedskald

Tryghedskald

Beboere og personale kan nemt kalde efter hjælp ved et tryk på sit armbånd eller "key-hanger"

 

I de lokaler, hvor systemet skal være aktivt, monteres en Bluetooth læser, der modtager og bearbejder det trådløse signal fra  beboerens eller medarbejderens tryghedskald. Det personlige tryghedskald kan enten være et armbånd eller en brik til en "key-hanger".briklys Er der behov for hjælp, trykkes der på knappen og besked sendes straks til en central server, der videresender alarmen til rette modtagere. Alarmen indeholder besked om hvem og hvor, der er behov for hjælp.
Afhængig af behovet kan en alarm videresendes som en SMS, e-mail, eller som "pop-up" besked (kan kombineres efter ønske / behov) på kollegaernes arbejds-PC.

Alternativt kan en alarm også aktivere lyd og lys alarm hvis dette ønskes.

singlealarmAlarmer via "pop-up" på kollegaernes arbejds-PC, er en diskret måde at advisere dem om behovet for hjælp. Softwaren kører i baggrunden på din PC og ved alarm "popper" den op foran alle aktive programmer, med information om hvem og hvor der er behov for hjælp. Funktionen kan indstilles på fx afdelingsniveau, så ikke alle i virksomheden får en "pop-up", men kun de nærmeste bliver adviseret. 

Har en medarbejder aktiveret alarmen i et lokale, men vælger, mens alarmen er aktiv, at bevæge sig til et andet lokale, bliver information om hvilket lokale medarbejderen nu opholder sig i opdateret til alle modtagere af alarmen.

Alarmen afstilles ved medarbejderens armbånd og alle modtagere informeres om at alt er i orden igen.

Fordele:
Systemet er trådløst og gør, at medarbejdere og beboere kan aktivere alarmen hvor som helst i lokalet. Man er ikke afhængig af fast monteret alarmknapper.
Da systemet installeres på virksomhedens lokale net, er distributionen af alarmer ikke afhængige af oppe-tiden af fx adgang til internet eller forsinkelser i afsendelse og modtagelse af SMS. "Pop-up" beskeder fungerer uafhængigt af dette.
Simpel installation. Bluetooth modtagerne kommunikerer over standardiseret netværk. Er der i virksomheden installeret et netværk med PoE, kan dette benyttes som infrastruktur og forsyne Bluetooth modtagerne med strøm. Dette minimerer kraftigt installationsomkostningerne og gør en udvidelse af systemet nemt.
Skalerbart: Udvidelse af antal brugere eller områder foregår enkelt. Softwaren er designet dynamisk til, i teorien, at fungere med et uendeligt antal medarbejder og lokationer. Afhænger kun af systemressourcen på serveren.

Teknologien:tryghedgrid

Teknologien bag CareZones™ tryghedsalarm er trådløs kommunikation via Bluetooth. Via Bluetooth modtagerne etableres et Bluetooth net (grid) i virksomheden, som gør at alarmer opfanges og bearbejdes straks.

Det lokale Bluetooth net (grid) gør det samtidig muligt at give oplysninger om hvor i virksomheden en aktiv alarm befinder sig.
CareZone™ Bluetooth modtagere installeres simpelt, som illustreret i diagrammet:

Server modtager løbende information om status af systemet, herunder fx om de enkelte Bluetooth læsere er online, batteriniveau på de enkelte alarm armbånd eller brikker.

CareZone Nyhedsbrev

Ønsker du mere info om vores produkter, så tilmeld dig vores nyhedsbrev:

CareZone Funktioner

CareZone Infrastruktur